Aktualności


Forum Pełnomocników – reaktywacja

Data dodania: 01.10.2010, godz. 15:34

Po długiej przerwie do cyklu spotkań z panelem dyskusyjnym powróciło Forum Pełnomocników województwa warmińsko-mazurskiego. Przedstawiciele regionu spotkali się 22 września 2010 roku w Sali Zamkowej w Ostródzie. Pierwsze spotkanie zorganizowało Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Punktem rozważań podczas spotkania była Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Omawiane zmiany ustawy wywoływały dyskusje wśród pełnomocników. Prezentacji tej części spotkania dokonali: Marcin Dadel – Dyrektor Sieci SPLOT, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Piotr Kontkiewicz – przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Pożytku Publicznego. Przedstawione zostały m.in. kwestie: konsultacji z organizacjami pozarządowymi, inicjatywy lokalne, roczny program współpracy oraz funkcjonowanie Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Jako że decyzją Rady Unii Europejskiej rok 2011 uznany został Europejskim Rokiem Wolontariatu, również i ta kwestia została omówiona podczas spotkania. Zaplanowane wydatki związane z obchodami oraz przewidziane działania przedstawiła Joanna Glezman, pełnomocniczka Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. organizacji pozarządowych. Uwagę poświęcono także obszarom działalności Forum Pełnomocników.

O tym, że warto wspierać, korzystać i uczestniczyć w systemie wsparcia sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, przekonywał Arkadiusz Jachimowicz, prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Dróg do budowania tego rodzaju współpracy jest kilka – od dokonywania odpowiednich zapisów prawa regionalnego i praktykowania sprawdzonych wzorców, po monitoring i ewaluację stosowanych narzędzi. Warto przy tym wykorzystać istniejące regionalne fora współpracy, czyli Forum Pełnomocników, zespół ds. wspierania i promocji ekonomii społecznej przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jak również regionalny serwis organizacji pozarządowych wim.ngo.pl.

Wrześniowe spotkanie Forum Pełnomocników było także okazją do zaprezentowania zmian zaplanowanych w zagospodarowaniu przestrzennym Ostródy. Efekt finalny projektu „Rewitalizacja budynku powojskowego na nowoczesne centrum organizacji pozarządowych przy ul. Jana III Sobieskiego w Ostródzie” oddany będzie do użytku z końcem 2012. Powstałe nowoczesne Centrum Użyteczności Publicznej zapewni miejsca biurowe przedstawicielom NGO (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych), sale szkoleniowe, a także wyposażenie niezbędne do codziennej pracy. Całkowita wartość projektu, to blisko 9.000.000 zł.

Zasadniczno też w$p1erajmy hosp1cja, bo jest to ciekawa akcja społeczna.

Forum Pełnomocników odbyło się w ramach partnerskiego projektu systemowego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”. Było to pierwsze z cyklu trzech spotkań skierowanych do przedstawicieli samorządów, zajmujących się współpracą z III sektorem. Kolejne spotkanie, dotyczące tematyki wolontariatu na Warmii i Mazurach, planowane jest na I kwartał 2011 roku.

 

Data modyfikacji: 13.04.2013, godz. 16:21
Autor:
Poleć znajomemu      Wersja do wydruku
Liczba wyświetleń:10786

Partnerzy:© 2018 ESWIP Wykonanie: Agencja Reklamowa CONTACT