Aktualności


Zapraszamy na Forum Pełnomocników

Data dodania: 22.03.2012, godz. 09:58

W tym roku przed nami drugie już z cyklu Forum Pełnomocników. Do udziału w nim zapraszamy urzędników z terenu całego województwa, odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie już 3 kwietnia 2012 (wtorek) w Hotelu Warmińskim w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 1.

Aktywni obywatele, silne organizacje, partnerski samorząd – to wizja rozwoju sektora pozarządowego w województwie warmińsko-mazurskim. Jak nam jeszcze do niej daleko? O tym będziemy rozmawiali podczas najbliższego spotkania w ramach Forum Pełnomocników.

Po pierwsze – partycypacja
– Społeczności lokalne wykazują coraz większą aktywność. Chcą w istotny sposób kreować rozwój swoich miejscowości. Oczekują zatem od samorządu partnerskiej współpracy oraz możliwości współdecydowania – mówi Maciej Bielawski z ESWIP-u. Przed samorządami stoją zatem nowe wyzwania dotyczące choćby przeprowadzania konsultacji społecznych, mobilizowania mieszkańców do udziału w nich. Warto zatem poznać sprawdzone sposoby i narzędzia komunikacji z mieszkańcami, które przedstawi podczas Forum ekspert – Jakub Wygnański z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z Warszawy.

System wsparcia w regionie
Ważnym narzędziem pozwalającym realizować wizję rozwoju sektora pozarządowego i aktywności obywatelskiej w regionie są Centra Organizacji Pozarządowych, które obecnie funkcjonują w 12 powiatach naszego województwa. Podczas Forum będzie można usłyszeć o tym, jak funkcjonują COP-y, jaka jest ich użyteczność oraz plany rozwoju w kontekście działań wspierających w regionie. Będzie można również poznać założenia „Porozumienia na rzecz współpracy organizacji wsparcia województwa warmińsko-mazurskiego” – nowatorskiego w skali kraju, podpisanego przez kilkanaście organizacji wsparcia, wskazującego zakres i kierunki współpracy pomiędzy nimi.

Słów kilka o zadaniach publicznych
Nowelizacja Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła wiele zmian w zakresie zlecania zadań publicznych. Pojawiają się w związku z tym trudności, takie jak nowy wzór oferty, sposób przeprowadzania oceny, stosowane tryby, z którymi zmagają się samorządy lokalne i organizacje pozarządowe podczas przygotowania, realizacji i rozliczania zadań. Dlatego Artur Gluziński – niezależny ekspert – przeprowadzi uczestników Forum przez te zagadnienia, prezentując sprawdzone rozwiązania oraz tworząc przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Udział w Forum Pełnomocników jest bezpłatny. Organizator zapewnia posiłek w przerwie spotkania. Program Forum oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie Sieci Wspierania Rozwoju Lokalnego HEROLD – www.herold.org.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 29 marca 2012.

Forum Pełnomocników organizowane jest w ramach projektu „COPy Warmii i Mazur. Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor:
Poleć znajomemu      Wersja do wydruku
Liczba wyświetleń:3272

Partnerzy:© 2018 ESWIP Wykonanie: Agencja Reklamowa CONTACT